Ποινικό Δίκαιο

    Το Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Γ. Τάρτη και συνεργατών, αναλαμβάνει τη νομική στήριξη των εντολέων μας και τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, προσφέροντας νομική εκπροσώπηση με μαχητικότητα και δυναμισμό τόσο σε ιδιώτες όσο και εταιρικούς πελάτες, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας από το στάδιο της προανάκρισης ή την σύνταξη της μήνυσης μέχρι και την παράσταση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.  

Ιδιαίτερη ειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε υποθέσεις ναρκωτικών και σε εγκλήματα κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο