Διοικητικό Δίκαιο

        Οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτοντας πλήρη επιστημονική κατάρτιση χειρίζονται υποθέσεις Δημόσιου-Διοικητικού Δικαίου  συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των εντολέων μας ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων π.χ. από την σύνταξη προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων ή διαφόρων διοικητικών κυρώσεων έως και φορολογικά ζητήματα.

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο