Υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο Αθανασίου Γ. Τάρτη και συνεργατών αναλαμβάνει τη νομική στήριξη των εντολέων μας και τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων, προσφέροντας νομική εκπροσώπηση με μαχητικότητα και δυναμισμό τόσο σε ιδιώτες όσο και εταιρικούς πελάτες, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας από το στάδιο της προανάκρισης ή την σύνταξη της μήνυσης μέχρι και την παράσταση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας. Ιδιαίτερη ειδίκευση και πολυετής εμπειρία σε υποθέσεις ναρκωτικών και σε εγκλήματα κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου εξετάζοντας κάθε υπόθεση ατομικά και με γνώμονα το συμφέρον των εντολέων μας καλύπτοντας έτσι το πλατύ πεδίο του αστικού δικαίου, από κληρονομικά και οικογενειακά ζητήματα μέχρι εργατικές διαφορές, ακίνητα, ασφαλιστικά κ.α.

Διοικητικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτοντας πλήρη επιστημονική κατάρτιση χειρίζονται υποθέσεις Δημόσιου-Διοικητικού Δικαίου συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης των εντολέων μας ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων π.χ. από την σύνταξη προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων ή διαφόρων διοικητικών κυρώσεων έως και φορολογικά ζητήματα.

Εργατικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται υποθέσεις εργατικού δικαίου

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο