Αστικό Δίκαιο

    Το Δικηγορικό Γραφείο Αθανασίου Γ. Τάρτη και συνεργατών, αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού δικαίου εξετάζοντας κάθε υπόθεση ατομικά και με γνώμονα το συμφέρον των εντολέων μας καλύπτοντας έτσι το πλατύ πεδίο του αστικού δικαίου, από κληρονομικά και οικογενειακά ζητήματα μέχρι εργατικές διαφορές, ακίνητα, ασφαλιστικά κ.α.

 

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο