Όροι χρήσης

Δικηγορικού γραφείου Αθανάσιος Γ. Τάρτης & Συνεργάτες

Ο διαδικτυακός τόπος www.tartislawoffice.gr είναι αποκλειστικά και μόνο για γενική ενημέρωση των επισκεπτών. Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες-χρήστες του διαδικτυακού τόπου και στους συνεργάτες του δικηγορικού μας γραφείου. Το Δικηγορικό γραφείο “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΑΡΤΗΣ & Συνεργάτες” , ουδεμία ευθύνη φέρει, για ενδεχόμενη βλάβη των επισκεπτών ή ακόμη και τρίτων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο. Το δικηγορικό γραφείο “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΑΡΤΗΣ & Συνεργάτες” είναι και παραμένει δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  σύνδεσμο προς αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή γίνεται νομίμως και δεν προκαλεί ζημία στη φήμη του δικηγορικού μας γραφείου. Δεν επιτρέπεται  χρήση του συνδέσμου ή του περιεχομένου του χωρίς την έγγραφη άδεια και κατά τρόπο, ώστε να προκύπτει οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία μεταξύ μας, έγκριση ή σύσταση από μέρους μας, δίχως αυτή να υφίσταται. Η λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, www.tartislawoffice.gr , η οποία ανήκει στο Δικηγορικό γραφείο “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΑΡΤΗΣ & Συνεργάτες” , λειτουργεί συμμορφούμενη με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις του κράτους, καθώς και με ιδιαίτερους κανόνες οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά, στα κείμενα ” Όροι Χρήσης & Πολιτικής Απορρήτου “ και  ” Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GPDR) “

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια της επικράτειας.

Ιδιαίτερη ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ και ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε υποθέσεις ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ και σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας.

gold balance
Αθανάσιος Γ. Τάρτης Δικηγορικό Γραφείο